O melanomu

Melanom je maligni (zloćudni) tumor pigmentnih ćelija kože. Može se javiti na svakom delu tela i smatra se najzloćudnijim karcinomom kod ljudske populacije. Melanome nije lako prepoznati na prvi pogled jer često izgledaju slično kao mladeži. Međutim, simptomi kao što su svrab i krvavljenje su glavni znak malignog melanoma.

Melanomi se razlikuju po veličini, obliku i boji (obično su pigmentovani) i sklonosti invaziji i metastaziranju. Za razliku od drugih oblika raka kože, melanom se lako i brzo širi u udaljene delove tela, gde nastavlja da raste razarajući tkiva. Što je melanom manje prodro u kožu, veća je verovatnoća izlečenja.

Broj obolelih od melanoma je u stalnom porastu i to je jedan od tumora sa najvećom ekspanzijom. U poslednjih 30 godina učestalost na nivou svetske populacije ima dramatičan porast od 4-5% godišnje, što znači da se broj obolelih od melanoma udvostručava svakih 10-15 godina. Melanomi se mogu javiti u svakom uzrastu, a podaci govore da se češće javlja kod žena nego kod muškaraca. Мaligni melanom je sve češći karcinom današnjice, vodeći uzrok smrti među kožnim malignitetima i drugi po učestalosti malignitet u starosnoj dobi od 15-29 godina!

Srbija takođe beleži rast u broju novootkivenih slučajeva. Samo u periodu od 2000.-2005. godine otkriveno je 20% više obolelih. U Srbiji se godišnje dijagnostikuje 500 novih slučajeva, više od 50% pacijenata je mlađe od 60 godina starosti, a 7% je u starosnoj dobi 18-40 godina. Kod žena, u periodu od 25-29 godina, melanom je bolest sa najvećom smrtnošću od svih karcinoma, a u periodu od 30-34 godine, melanom je na drugom mestu.

Od malignih bolesti sa najvećom incidencom i smrtnošću jedino je kod melanoma moguća rana dijagnostika. U ranoj fazi, bolest se može izlečiti hirurškom intervencijom. Promene debljine do 1 mm nakon hirurške intervencije imaju 5-godišnju stopu preživljavanja od 95%. Srednje ukupno preživljavanje u četvrtom stadijumu bolesti je manje od jedne godine (6-9 meseci), uz 5-godišnju stopu preživljavanja od svega 10%, što pokazuje koliko je melanom smrtonosan.

Melanom je imunogeni tumor što znači da ćelije tumora aktivno izazivaju neprepoznavanje i toleranciju od strane imunog sistema, uz istovremeno agresivan rast i širenje tumora putem metastaza. Metastaze se najčešće javljaju na mozgu, plućima, digestivnom sistemu, kostima…

Rizik od pojave melanoma može se smanjiti ako se ograniči izlaganje kože suncu i izbegava odlazak u solarijum. Takođe pored primarne prevencije, mere prevencije obuhvataju:

  • Sekundarnu prevenciju: rana dijagnoza (samopregled kože jednom mesečno, pregled dermatologa jednom godišnje: dermoskopija) – ABCD pravilo (Assimetry, Border irregulation, Color, Diameter) ali takođe i EFG (svaka nova promena na koži koja je Elevated, Firm, Growing)
  • Tercijarnu prevenciju: rana dijagnoza metastatske bolesti i pravovremena terapija

Standardna terapija primarne promene na koži je hirurško uklanjanje. Do 2011, metastatski melanom lečen je isključivo palijativno, hemioterapijom, zračenjem i hirurškim zahvatima u cilju smanjenja simptoma bolesti i poboljšanja kvaliteta života. 2011. godina otvara novu eru u terapiji malignog melanoma kada se otkrivaju dve nove klase lekova za koje je dokazano da značajno produžavaju preživljavanje pacijenata sa metastatskim melanomom. Ovi lekovi deluju na 2 različita nivoa:

  • Target (ciljana) terapija: ciljano inhibira gen čija mutacija je dokazana kod oko 50% melanoma kože što znači da oko polovina pacijenata može da ima benefit od ove vrste terapije.
  • Imunoterapija: ovi lekovi ne deluju na tumor, već direktno na imuni sistem organizma tako što prekidaju imunsku toleranciju koju tumor izaziva i pojačavaju prirodni zdravi imuni odgovor organizma na tumor.

Otkriće lekova iz klase anti-PD-1 antitela (Programmed Death-receptor programirane ćelijske smrti) je omogućilo značajno poboljšanje ishoda lečenja i preživljavanja i više vremena za nove revolucionarne terapijske opcije koje stižu u oblasti onkologije. Lekovi iz PD-1 klase daju visok stepen odgovora na terapiju kod svih grupa pacijenata. Imunološka terapija je omogućila prvi put u istoriji značajnu prednost u ukupnom preživljavanju i dvostruko je produžila 5-ogodišnje preživljavanje. Nakon Amerike i Evrope, nadamo se da će imunološka terapija nove generacije biti uskoro registrovana i u Srbiji, verujemo već u aprilu ove godine.

Posle klasične hemioterapije, prvo biološka, a sad i imunološka terapija, u samo 10 godina napravile su ozbiljne pomake u lečenju, jer su višestruko efikasnije od klasičnih citostatika, a manje toksične. Praktično, zbog svojih svojstava u pospešivanju imunog odgovora organizma na napade tumorskih ćelija, imunoterapija predstavlja revoluciju u terapiji karcinoma. Prema „Global HealthCare“ imunoterapija se 2015. godine našla na 1. mestu TOP 10 lekova koji obećavaju da će spasiti živote. Imunološka terapija je odobrena ubrzanom procedurom u SAD još 2014, a u Evropi u julu 2015. godine, u prvoj i drugoj liniji terapije (na samom početku lečenja ili nakon ciljane terapije i progresije bolesti) za sve odrasle pacijente sa metastatskim melanomom. S obzirom na to da su mehanizam dejstva i efekti terapije izuzetno obećavajući, trenutno se ispituje za veći broj kancerskih tipova koji uključuju karcinom pluća, bešike, bubrega itd. Na taj način karcinom u razvijenim zemljama postaje sve više hronična, a ne smrtonosna bolest, kao što je kod nas na žalost slučaj sa malignim melanomom. Primera radi, imunološka terapija je pomogla i bivšem američkom predsedniku Džimiju Karteru da pobedi rak u 91. godini i tako produži sebi život.

Uprkos značajnom napretku u imunološkoj i ciljanoj terapiji, metastatski melanom je u Srbiji i dalje bolest koja često odnosi život za manje od godinu dana i gde samo jedna četvrtina

pacijenata preživi prvu godinu. Jedinu šansu za duže preživljavanje ovih pacijenata u Srbiji daje uključivanje u kliničke studije. Terapija koja je jedino dostupna za pacijente u Srbiji jeste hemioterapija lekom iz 1975. godine, koja je odavno pevaziđen u svetu i koristi se samo u terminalnim stadijumima kada se iscrpe sve druge mogućnosti lečenja.