Dopisi udruženja

Na ovoj stranici možete pronaći sve dopise koje je Udruženje pacijenata obolelih od melanoma slalo nadležnim institucijama, komisijama, ministarstvu, kao i eventualne odgovore koje smo na dopise dobili kroz pisma, mejlove i sastanke.


* Dopis fondu i ministarstvu o dostupnosti inovativnih lekova (12.09.2016.)

UPOOM-dopis-12.09.2016

* Izveštaj o radu za period januar-april 2016, sa odgovorima na prethodne dopise i pitanja udruženja (03.05.2016.)

Izvestaj-o-radu-januar-april-2016

* Odgovor predsednika republičke stručne komisije za citostatike na dopis od 19.04.2016. (19.04.2016.)

Odgovor-predsednika-republičke-stručne-komisije-za-citostatike-na-dopis-od-19.04.2016


* Odgovor ministarstva zdravlja na dopis od 19.04.2016. pozivom na sastanak

Odgovor-ministarstva-zdravlja-na-dopis-od-19.04.2016.-pozivom-na-sastanak

* Dopis ka Republičkoj komisiji za citostatike povodom sastavljanja lista prioriteta lekova (19.04.2016.)

Dopis-Republička-stručna-komisija-za-citostatike-Melanom

* Dopis ka ALIMSu povodom izbegavanja registracije leka Pembrolizumab (19.04.2016.)

Dopis-ALIMS-registracija-leka-Pembrolizumab


* Dopis ka Ministarstvu zdravlja povodom nemogućnosti adekvatnog lečenja melanoma u Srbiji (19.04.2016.)

Dopis-Ministarstvo-zdravlja-Melanom


* Poziv na sastanak u RFZO april 2016 (04.04.2016.)

Poziv-na-sastanak-u-RFZO-april-2016

* Dopis ka RFZO povodom osporavanja bolovanja na teret fonda u slučaju lečenja u inostranstvu (17.03.2016.)

Dopis-RFZO-bolovanja-za-vreme-lecenja-u-inostranstvu

* Dopis ka RFZO povodom nemogućnosti adekvatnog lečenja melanoma u Srbiji (17.03.2016.)

Dopis-RFZO-dostupnost-lekova-za-melanom